Algemene Voorwaarden

Wij verhuizen u professioneel en zo efficiënt mogelijk. Om dit mogelijk te maken hebben wij een aantal algemene voorwaarden opgesteld om uw verhuizing succesvol en naar wens te laten verlopen.

 1.  De inboedel van de klant dient transportwaardig verpakt te zijn .
 2. De inhoud van bijvoorbeeld een verhuisdoos dient zodanig ingepakt te zijn dat losse items elkaar niet kunnen beschadigen.
 3. De klant zorgt voor voldoende parkeerplaats voor de verhuiswagens en
  aanhangers.
 4. Alle dozen moeten goed gesloten zijn, deuren van kasten op slot, schuiven en losse
  planken moeten uit de kasten teneinde schade tijdens het transport te beperken.
 5. Alle kostbaarheden zoals juwelen en geld moeten onder toezicht van de klant blijven.
 6. Demontage en montage van meubels dient u op voorhand te melden.
 7. De betaling van uw verhuizing dient contant te gebeuren na de verhuizing. Mocht het om een groot bedrag gaan is een aanbetaling ook mogelijk. Gaarne dit even telefonisch te overleggen.
 8. Op een verhuizing dienen voldoende mankrachten aanwezig of besteld te zijn waaronder minstens 1 vakkundige verhuizer.
 9. Zware objecten zoals wasmachines dienen vakkundig met genoeg mankracht
  verhuisd te worden. We behouden ons het recht extra hulp aan te rekenen indien er een tekort aan mankracht aanwezig is.
 10. In geval van schade dient de klant in aanwezigheid van de verhuizers deze schade te specificeren en dit schriftelijk laten vaststellen. De aansprakelijkheid vervalt na het vertrek van de verhuizers.
 11.  De inboedel die in de vrachtwagen geplaatst wordt door iemand anders dan het verhuispersoneel is niet verzekerd.
 12.  Klant mag onder geen beding aan schuldvergelijk doen. Factuur dient ten alle tijd te worden vereffend ongeacht er schade is ontstaan. Schade dient achteraf geregeld te worden.
 13. Kleine voorwerpen (lusters, staan lampen, potten, enz.) moeten op voorhand in gesloten dozen zijn verpakt Indien dit niet het geval is, mogen verhuizers weigeren deze te verhuizen of gebeurt hun vervoer op eigen risico.
 14.  Elektronische toestellen dienen in originele dozen verpakt te zijn. Indien dit niet het geval is, mogen de verhuizers weigeren deze te verhuizen of gebeurt het vervoer op eigen risico.
 15.  Matrassen dienen op voorhand ingepakt te zijn indien deze niet vies mogen worden.
 16. Eventuele vertraging door het uitlopen van een andere verhuizing, fileproblemen of slechte weersomstandigheden vormen geen reden tot klacht noch schadevergoeding.
 17. Nalatigheidinteresten en gerechtskosten zullen op u verhaald worden bij weigering van betaling.
 18. Roest, oxidatie en waterschade door onder andere weersomstandigheden en  vallen niet onder aansprakelijkheid.
 19. Wij werken steeds met 2 vakkundige verhuizers. Indien op uitdrukkelijk verzoek van de klant slecht 1 vakkundige verhuizer aanwezig is op een verhuizing dan valt elke geleden schade, veroorzaakt door onze man of derden aanwezig, niet onder de aansprakelijkheid van ExtraHanden.
 20. Indien de klant beslist de verhuizing te annuleren dient dit minstens 48 uur van te voren aangegeven te worden, anders wordt er € 150,- in rekening gebracht.
 21. ExtraHanden is niet aansprakelijk voor wachttijden veroorzaakt door verkeerd geparkeerde voertuigen, zelfs indien de verkeersborden door de firma zijn aangevraagd. De kosten voor de wachttijd zijn altijd ten laste van de klant.
 22. Schade aan planten, schilderijen, aquariums, waterbedden, dieren en trapzalen blijft steeds van de aansprakelijkheid van ExtraHanden uitgesloten en dient uiteraard op de dag van de verhuizing gemeld te worden.
 23. Gewone mechanische, elektrische en elektronische ontregelingen zonder uitwendige oorzaak zijn uitgesloten van de aansprakelijkheid van ExtraHanden .
×